Na stronie internetowej sprawdziany możesz przejrzeć ze szczegółowymi informacjami na temat naszego wyjątkowego przedsięwzięcia. Nasza działalność obejmuje opracowywaniem sprawdzianów szkolnych na podstawie najbardziej rozpowszechnionych w kraju podręczników. Nasi wykwalifikowani specjaliści wykonują sprawdziany z języka polskiego. sprawdziany